Statsaut. fod- og fysioterapeuter

har journalføringspligt
Image

Journaloptagelse

En tryghed for dig som patient
Som statsautoriseret fod- og fysioterapeut er jeg forpligtet til at føre journal over alle behandlinger. Journalen er en tryghed for dig som patient, og den er et vigtigt redskab for at kunne planlægge og dokumentere din behandling. Jeg benytter en elektronisk patientjournal, som du kender fra din læge og tandlæge. Journalsystemet er godkendt af sundhedsmyndighederne, og er din tryghed for, at alle oplysninger om dig bliver opbevaret forsvarligt. Oplysninger i din journal er fortrolige, og jeg er underlagt tavshedspligt, jf. sundhedsloven. Du kan læse mere om journalføringspligten her og læse sundhedsloven her. Du kan også læse mere om min håndtering af dine personlige oplysninger, herunder dine helbredsoplysninger, under min person­data­politik. Du skal betale et engangsbeløb for journaloptagelse ved første behandling.

Min autorisation er din garanti for professionel behandling.
Book en tid på:

22 59 49 40