Image

Persondatapolitik

Vi tager datasikkerhed alvorligt

FOD & FYSIOTERAPI er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen. Dette betyder, at Klinikken er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed. Ønsker du information om dine personlige oplysninger, skal du henvende dig til FOD- & FYSIOTERAPI - se under kontakt i menuen.

I forbindelse med din behandling på klinikken, gemmes der personlige oplysninger om dig. Klinikken er i forbindelse med behandlingen forpligtet til at benytte dit CPR- nr. til oprettelse og udfyldning af din patientjournal. Klinikken bruger dit CPR nr. når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt der i forbindelse med behandlingen kræves kommunikation med offentlige myndigheder, herunder særligt læger og andet sundhedsfagligt personale.

Klinikken har i forbindelse med behandling, i nødvendigt omfang, behov for at opbevare følgende kategorier af oplysninger som bruges ved kontakt med andet sundhedspersonale, eksempelvis læger, sygeplejesker, fysioterapeuter, eller ved kontakt med dine pårørende eller værge.

• Navn, adresse, telefon nr. og e-mailadresse
• CPR nummer • Helbredsoplysninger
• Oplysninger om pårørende
• Oplysninger om værge eller værger

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven/persondataloven og persondataforordningen. Klinikken er forpligtet til at indsamle og journalisere dine personoplysninger, herunder journalisere dine helbredsoplysninger i en patientjournal, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. Dine personoplysninger behandles udelukkende af klinikken, Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang eksempelvis blive videregivet til offentlige myndigheder, andet sundhedspersonale, eksempelvis læger, sygeplejersker eller fysioterapeuter, som klinikken samarbejder med i forbindelse med din behandling.

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til dine pårørende eller din eventuelle værge. Dertil kan dine personoplysninger blive videregivet til dit forsikringsselskab, såfremt du har en sundheds- eller sygeforsikring, eksempelvis sygeforsikringen Danmark. Klinikken vil kun videregive dine personoplysninger jfr. ovenstående, såfremt du forinden har afgivet et specifikt og informeret samtykke.

I forbindelse med oprettelse af din journal i vores it-system, vil dine oplysninger i nødvendigt omfang bliver videregivet til Klinikkens databehandler – Fodform. Du har til enhver tid mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer klinikken har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer vi en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger til dig. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Klinikken ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder. Dertil er det ulovligt at slette eller rette indholdet af din patientjournal. Indholdet af din patientjournal kan derfor kun ændres ved at opdatere din patientjournal med nye oplysninger, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. Opbevaring af personlig data.

Personoplysningerne i forbindelse med din behandling slettes 5 år efter den seneste optegnelse i din patientjournal, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. Datasikkerhed FOD-& FYSIOTERAPI beskytter din persondata bedst muligt, og vi kontrollere løbende sikkerheden og hvorvidt denne kan forbedres yderligere. Vores system er sat op til at beskytte dine personlige data mod at blive slettet og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Det er kun ejeren af klinikken der har adgang til personlig data hos FOD-& FYSIOTERAPI.

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af personoplysninger hos FOD-& FYSIOTERAPI, kan klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.