Image

Foden og dens problemer

FØDDERNE udgør, hvis de fungerer som de skal, et fantastisk ingeniørarbejde med de vildeste brokonstruktioner. Et genialt stødabsorberende system, som gør os i stand til gå, løbe hoppe og springe uden at stødene forplanter sig uhensigtsmæssigt ud i resten af kroppen.

Foden er også en vigtig del af vores balance, idet den indeholder et utal af sensoriske nerver, som giver feedback til vores hjerne om hvilket underlag vi bevæger os rundt på og hvor foden er i forhold til vores tyngdepunkt. Når vi udfører dagligdagsaktiviteter som fx at gå eller dyrke sport, hvor vi løber rundt, er det fødderne som skal bærer dig. Det er indlysende, at de hele tiden bliver udsat for stor belastning. Foden skal kunne tilpasser sig underlaget og på én gang være fleksibel, stabil, smidig og stærk. Derfor er al bevægelse, hvor du bruger fødderne afhængig af, at muskler og andre strukturer fungerer, som de skal. Problemer nedefra, kan forplante op igennem resten af systemet og få det til at knirke et andet sted i kroppen.

Fodproblemer kan være medfødte, men ofte er skavankerne noget der først kommer til igennem livet, fx. på grund af sygdom, uheld og traumer, manglende eller forkert belastning af foden. Når fødderne udsættes for fejlbelastning eller af anden grund forandrer sig, kan der opstå smerter. Du kan læse om forskellige lidelser i fødderne på denne side, og om hvordan jeg som statsautoriseret fodterapeut kan hjælpe med pleje, indlæg og vejledning.

Har du fodsmerter?

22 59 49 40

Diabetes (sukkersyge)

Er du diabetiker bør du have særlig fokus på dine fødders sundhed, særligt hvis dit blodsukker er dårligt reguleret. Fordi fødderne befinder sig længst væk fra hjerne og hjerte er de specielt udsatte. For højt blodsukker kan ødelægger følenerver (sanseorganer), svedkirtler og andre vævsstrukturer helt ude i fødderne, hvilket kan give forandringer i muskler, knogler og hud. Modtager hjernen ikke længere de rigtige impulser fra nerverne i fødderne, kan gangfunktionen og fodens øvrige funktion ændre sig, og du mærker måske ikke, hvis foden udsættes for uhensigtsmæssig påvirkning, det kan være en trykpåvirkning, et fremmedlegeme i skoen mm.

Neuropati som denne beskadigelse af nerverne kaldes, betyder at diabetikeren så at sige ikke længere rigtigt ”kan stole” på sine fødder. Højt blodsukker betyder også hurtigere forkalkning af både de store og små blodkar i ben og fødder. Åreforkalkning gør at blodcirkulationen til fødderne bliver dårligere og at vævet ikke længere får ilt og næring nok. Opstår der derfor sår på foden, vil det have sværere ved at hele op.

Mange diabetikere får med tiden problemer med at se. Er synet nedsat, kan det være svært at pleje sine fødder og holde øje med fodsår. En god måde at forebygge senkomplikationer er regelmæssig kontakt til en statsautoriseret fodterapeut. En del af den forebyggende behandling består i udførsel af en årlig fodstatus. Du kan læse mere om årsstatus her.

FOD- & FYSIOTERAPI i Ribe hjælper dig med professionel pleje af dine fødder. Vil du læse mere om diabetes, kan du henter flere informationer hos Diabetesforeningen og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Psoriasis

Psoriasis er en relativ almindelig hudsygdom, der rammer to til tre procent af befolkningen i Danmark. Sygdommen er arvelig og mænd og kvinder bliver lige hyppigt ramt. Hos 50 % findes sygdommen i den nærmeste familie. Du kan dog sagtens være disponeret for sygdommen uden nogensinde at få et udbrud. Du kan også udvikle sygdommen, selv om den ikke tidligere har været i familien, eller måske har sprunget en generation over.

Psoriasis er en kronisk hudsygdom, som ikke smitter. Psoriasis er en såkaldt autoimmun sygdom, hvor immunforsvaret angriber kroppens egne celler. Symptomerne er højrøde skællende pletter på huden, for eksempel på albuer, knæ og rundt langs hårkanten. Psoriasis kan også påvirke fødder og hænder. Når det sker, kan det fx ses på huden under fødderne og på neglene. Psoriasis i neglene, kan gøre dem fortykkede, hvilket kan være meget generende. En statsautoriseret fodterapeut kan hjælpe med regelmæssig pleje, hvor negle slibes og tilrettes, så de ikke trykker og generer.

Den skællende hud på fødderne er heller ikke rar at gå rundt på. Fodterapeuten kan hjælpe med at fjerne en del af den skællede hud, så salve og creme effektivt kan trænge ind i huden. Psoriasisforeningen har meget mere information om sygdommen på deres hjemmeside her. Læs også mere om de medicinske behandlinger af psoriasis på min.medicin.dk

Gigt

Har du problemer med artrose (slidgigt), leddegigt eller psoriasisgigt, kan fødderne også bliver påvirket. Gigt kan give smerter og nedsat bevægelighed. Forandringerne sker i dine led, så fødderne kommer ud af balance. Der kan opstå smertefulde fejlstillinger, dannes knyster og gigtknuder. Det kan give hård hud, ligtorne og negle, der enten løsner sig, fortykker eller bliver nedgroede.

På grund af medicinering kan du have større infektionsrisiko end andre. Svær gigt kan give nedsat funktionsevne som yderligere gør det vanskeligt eller umuligt for dig at nå ned og pleje dine fødder. Er dine fødder gigtramte og har du smerter, kan specialindlæg og aflastninger måske hjælpe dig til at få det bedre. Du kan få tilskud til behandlingen gennem din læge. Du kan læse mere om tilskud her.

FOD- & FYSIOTERAPI i Ribe giver dig vejledning og hjælper dig med at forebygge og pleje dine fødder. Ring til mig, hvis du har brug for vejledning om gigt i dine fødder. Hvis du vil læse mere om gigt og fodterapi kan du finde mere information på gigtforeningens hjemmeside.

Book en tid i dag
22 59 49 40

Åreforkalkning

Åreforkalkning er en almindelig tilstand, som rammer de fleste mennesker i den vestlige verden. Forkalkningen starter som regel allerede i 20-årsalderen og udvikler sig gradvist gennem livet. Ved åreforkalkning mister pulsårerne deres smidighed og elasticitet, blodgennemstrømningen bliver mindre og tilførslen af ilt og næringsstoffer til de forskellige væv i hele kroppen nedsættes. Fødderne påvirkes i høj grad af åreforkalkning. Symptomer på forkalkning og nedsat blodforsyning i ben og fødder er fx. krampelignende smerter i benene ved fysisk aktivitet, kolde, blege fødder, manglende behåring, negle som vokser meget langsomt, og dårlig opheling af sår. Du kan selv hjælpe til med, at nedsætte åreforkalkningen ved at spise sund kost, dyrke motion og holde igen med alkohol. Det er desuden en rigtig klog beslutning at ophøre med at ryge. Som statsaut. fod - og fysioterapeut kan jeg hjælpe dig med råd om fodpleje og vejledning om korrekt træning og motion. Læs mere om åreforkalkning på rigshospitalets eller hjerteforeningens hjemmeside her.

Skæv Storetå

Skæv storetå (hallux valgus) er en almindelig forekommende deformitet af storetåens grundled. Lidelsen har en vis arvelig disposition. Men forkert fodtøjet kan også være en forklaring. Kvinder i 50-60 års alderen er mest disponeret. Lidelsen udvikler sig gradvist, og der har ofte været en skæv storetå i mange år før, der begynder at komme gener som ømhed og smerter. Smerterne kan enten skyldes den prominerende knyst på indersiden af tåen, der gnider mod skoen og gør ondt, eller skyldes artrose forandringer i storetåens grundled (slidtage). Ved irritation fra skoen dannes en slimsæt, en såkaldt bursa mellem huden og knoglen. Denne slimsæk kan blive ganske stor og øm. I forbindelse med skæv storetå, ses ofte samtidig en eller flere hammertæer på samme fod. I visse tilfælde kan det bliver nødvendigt med operation. Du kan læse meget mere om hallux valgus på altomfoden.dk

Hammertæer

Hammertæer er en almindelig lidelse, særligt hos ældre mennesker. Lidelsen skyldes en fejlstilling i en eller flere tæer. Hammertæer ses typisk på 2. til 4. tå, hvor tåen bøjer på midten og støder mod skoens overlæder, hvorved der kan dannes hård hud og ligtorne, som kan give smerter. Den hårde hud kan også dannes på hammertåens spids eller under foden svarende til samme tås grundled. Årsagen til hammertæer er ikke kendt. Man antager, at der er en ubalance mellem bøjemusklerne og strækkemusklerne, der er forbundet med sener ned til tåleddene både på overside og underside af tæerne. Hammertæer forekommer ofte samtidigt med en skæv storetå (hallux valgus) Udvikling af sårdannelse på hammertåen kan være risikabelt, hvis blodforsyningen til foden er nedsat. Som fodterapeut kan jeg hjælpe med behandling og vejledning i forhold til hammertæer, Behandlingen vil lindrer symptomerne og bedre funktionen af foden. Det er tillige vigtigt at anvende sko, som giver tilstrækkeligt med plads til forfoden. I visse tilfælde kan det blive nødvendigt med en operation, hvor man udretter og/eller afstiver det midterste led på hammertåen. Hos de fleste lindres symptomerne ved regelmæssig fodterapi, og ved at bruge korrekt størrelse sko.
Ring og få professionel råd og vejledning
22 59 49 40

Platfod

Platfod er en tilstand, hvor svangbuen er helt eller delvist udslettet og kendetegnes ved et bredt barfodsaftryk. Platfod er en meget almindelig forekommende foddeformitet.
 Årsagerne til platfod er mange. Tilstanden kan være medfødt, arveligt betinget eller være opstået senere i livet pga. sygdom, overvægt, traumer eller lign. (erhvervet). Uens benlængde kan også være en forklaring og føre til overbelastning og affaldet svangbuen.

Hvis du er platfodet vil du sandsynligvis opleve, at du har hård hud på den side af hælen og storetåen som vender ind mod midten, og du kan se på dine sko at de slides meget de samme steder og hælen trædes skæv. Døjer du med hævede ankler, kan en del af forklaringen være, at du er platfodet, hvor musklerne får dårligere betingelser at arbejde under. Et kendetegn ved platfod er, at gangen vil være let kluntet, klaskende og tung, og mange kompenserer ved, at gå med åbne fodvikler - Chaplin- fødder. En platfod kan være mobil eller rigid, hvilket har betydning for hvordan den evt. skal behandles.

Hvis platfoden forårsager biomekaniske ændringer, som giver symptomer fx. træthed i svangen eller smerter et andet sted i kroppen, bør tilstanden behandles. En del af behandlingen kan være korrigerende eller stødabsorberende indlæg, træningsøvelser og korrekt skovalg.

Din lokale fodterapeut i Ribe kan hjælpe dig på vej
22 59 49 40

Nedsunken forfod

En nedsunken forfod eller forfodsplatfod kalder man det, når den tværgående fodbue er blevet flad. Lidelsen er temmelig almindelig og ses ofte hos mennesker over 50 år, men kan også opstå hos yngre mennesker. Lidelsen ses hyppigere hos kvinder end hos mænd. Tilstanden opstår på grund af en øget belastning på forfoden, som for eksempel ved graviditet, overvægt, megen brug af højhælede sko, forskellige gigtlidelser eller ved udøvelse af ekstremsport.

Du vil sandsynligvis opleve, at du får en del hård hud under forfoden, som kan udvikle sig til smertefulde ligtorne. Smerter ved gang er således en del af symptombilledet. I forbindelse med nedsunken forfod oplever mange at de med tiden udvikler hammertæer, da dette er en almindelig følgetilstand til forfodsplatfod. Som med almindelig platfod kan en forfodsplatfod også være mobil eller rigid og skal behandles derefter.

Indlæg og genoptrænende øvelser er en del af den behandling som klinik for fodterapi i Ribe kan tilbyde dig.

22 59 49 40

Ødem

Hævede ben er en tilstand med mange forskellige årsager og forklaringer. Vand i kroppen (ødemer) er øget væskeansamling i kroppen, normalt nedadtil omkring ankler og fødder, men væsken kan også hobe sig op i lunger, bughulen eller i andre af kroppens hulrum. Væskeophobningen skyldes ubalance i det system der styrer, væskens fordeling i kroppen. Alle kan få vand (ødemer) i kroppen, og tilstanden kan opstår hvis fx. venetilbageløbet fra benene er svækket, eller hos personer hvor hjertet, leveren eller nyrerne er begyndt at svigte.

Ødemer kan også ses i forbindelse med graviditet, overvægt og ved for højt blodtryk. Ødemer opstå også, hvis du generelt er fysisk inaktiv og eller bare har siddet stille over længere tid som fx. i forbindelse med flyrejser. Musklerne er en del af systemet, som pumper væsken tilbage til hjertet, derfor er fysisk aktivitet vigtig for at afhjælpe ødem. Medicin kan også forårsage væskeophobning i kroppen. Ødemer i benene giver symptomer som tyngde- og træthedsfornemmelse, natlige kramper, kløe og staseeksem på underben og fødder.

Behandling vil være ordinering af kompressionsstrømper, vanddrivende medicin (diuretika) og motion (venepumpeøvelser).

Fod- & Fysioterapi i Ribe kan vejlede dig og give gode råd om behandling af ødem
22 59 49 40