Det kan betale sig

- at passe godt på sine fødder
Image

Tilskudsmulighed

Mulighed for tilskud på klinikken
Patienter har følgende tilskudsmuligheder til behandling hos en statsaut. fodterapeut:

Sygeforsikringen 'Danmark'

Hvis du er medlem af gruppe 1 eller 2, kan du få tilskud til fodbehandling og ortopædiske fodindlæg hos statsautoriserede fodterapeuter. Hvis du er medlem af gruppe 5 kan du kun få tilskud til ortopædiske fodindlæg. Læs mere om tilskuddet på www.sygeforsikring.dk

Helbredstillæg fra kommunen

Pensionister kan søge om helbredstillæg for de ydelser, hvor der i forvejen gives tilskud fra den offentlige sygesikring. Pensionister kan søge om udvidet helbredstillæg til fodbehandling, hvis kommunen vurderer, at borgeren har behov for dette. Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan søge om støtte til ortopædiske fodindlæg jf. Serviceloven.

Du skal henvende dig til din hjemkommune for at høre nærmere om, hvordan du søger. Helbredstillæggene bliver beregnet på baggrund af din formue. Kommunen kan have indgået en prisaftale med en bestemt behandlere eller leverandører. Det betyder imidlertid ikke, at du skal benytte netop den leverandør eller behandler, men dit tillæg vil blive beregnet ud fra det beløb, som prisaftalen lyder på.

Den offentlige sygesikring

Lider du af diabetes, nedgroede negle, svær leddegigt, psoriasisgigt eller arvæv efter strålebehandling, kan du få tilskud via sygesikringen. Du skal starte med at henvende dig til din egen læge for at få en henvisning. Du skal dog være opmærksom på, at du kun kan få tilskud hos de fodterapeuter, som har et ydernummer.

FOD- & FYSIOTERAPI har ydernummer til fodterapibehandling
Book en tid på:

22 59 49 40